Význam ošetření odpadních vod

Význam ošetření odpadních vod

  • zajišťuje bezproblémovou průchodnost odpadních a kanalizačních systémů, především likvidací organických úsad. Tím zabrání ucpávání odpadních systémů a zamezí vzniku druhotného zápachu
  • ošetřením odpadní vody v jímkách a septicích dojde ke zvýšení její čerpatelnosti. Omezí se vznik krusty a postupně se rozpouští již existující tuhý koráb na povrchu. 
  • zvýší se účinnost centrálních (obecních) i domovních ČOV. Sníží se tvorba kalu, respektive zvýší se podíl sušiny. Odstraňuje tvorbu biologické pěny a likviduje tvorbu druhotného zápachu
  • likviduje tvorbu druhotného zápachu z tlakových i vakuových kanalizačních systémů

 

Výsledkem je:

  • prodloužení životnosti odpadních a kanalizačních systémů, jak obecních tak i      domovních
  • snížení nákladů na jejich údržbu – opravy
  • likvidace vzniku druhotného zápachu
  • intenzifikace ČOV